Een rijbewijskeuring behoort te worden verricht door een dokter die niet uw behandelend arts is. Hiermee wordt voorkomen dat uzelf en uw medeweggebruikers onnodig risico lopen bij een beoordeling, die niet kritisch genoeg zou kunnen zijn.

Onze eigen patiënten adviseren wij daarom voor een rijbewijskeuring een andere huisarts in de buurt te raadplegen. Bent u niet bij ons ingeschreven, dan kunt u dus wel bij ons terecht voor een rijbewijskeuring of verklaring.

NB: Ook wanneer u alleen een handtekening onder een zgn Eigen Verklaring nodig hebt, zonder grote keuring, dan is het verstandig daarvoor een huisarts te bezoeken die u niet behandelt.
De verkeersveiligheid is gebaat bij een onafhankelijk oordeel. Een dergelijk bezoek kost de normale consultprijs van 24,80 Euro. Meestal weet u zelf wel of u in aanmerking komt voor verlenging van het rijbewijs. Kijk dus niet teveel tegen zo’n keuring op.

De keuring duurt ongeveer 30-45 minuten. U kunt tussen 08:30 en 10:30 uur opbellen naar de assistente om een afspraak te maken. Let op onderstaande aandachtspunten.
* Vul tevoren de vragenlijst in die op het speciale formulier staat, dat u bij de gemeente kunt halen: de zgn “Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag” en zorg dat u dit bij u hebt.
* We verzoeken U de doosjes van eventueel gebruikte medicijnen ook mee te brengen (of een computer-uitdraai van medicijnen van de apotheek).
* Als u een vertebril draagt, vergeet die dan niet op te zetten!
* Zorg tevens dat u een legitimatiebewijs bij u hebt.
* De urine die wordt onderzocht, dient in de praktijk geproduceerd te worden. Het kan daarom handig zijn een plas kort tevoren even uit te stellen.

U dient contant en gepast te betalen. De kosten bedragen € 50,-. U ontvangt naast het ingevulde keuringsformulier, een kwitantie en een kopie van het onderzoeksverslag voor uw eigen huisarts.