Meestal weet u zelf wel of u in aanmerking komt voor verlenging van het rijbewijs. Kijk dus niet teveel tegen zo’n keuring op.

De keuring duurt ongeveer 30-45 minuten. U kunt een afspraak maken via de assistente. Let op onderstaande aandachtspunten.
* Vul van tevoren de vragenlijst in  de zgn “Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag” en zorg dat u dit bij u hebt.
* We verzoeken U de doosjes van eventueel gebruikte medicijnen ook mee te brengen (of een computer-uitdraai van medicijnen van de apotheek).
* Als u een vertebril draagt, vergeet die dan niet op te zetten!
* Zorg tevens dat u een legitimatiebewijs bij u hebt.
* De urine die wordt onderzocht, dient in de praktijk geproduceerd te worden. Het kan daarom handig zijn een plas kort tevoren even uit te stellen.

U dient contant en gepast te betalen. De kosten bedragen € 50,-.