Er is geen wachtlijst. De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten die wonen in de directe omgeving van de praktijk. Als u zich wilt inschrijven in onze praktijk, kunt u een inschrijvingsformulier ophalen bij de assistente of hier (Nederlands) downloaden. Als u deze heeft ingevuld en ondertekend kunt u deze bij de assistente inleveren. Indien u dat wenst kunt u bij de assistente een afspraak maken met een van de huisartsen voor een kennismakingsgesprek. De volgende dingen moet u meenemen naar dit gesprek:

  1. Uw medisch dossier van uw vorige huisarts (indien in uw bezit)
  2. Een ingevuld “Inschrijfformulier nieuwe patiënt”. U kunt dit formulier hier (Nederlands) downloaden of afhalen in de praktijk. Voor de Engelse tekst klik hier (Engels).

Het LSP
Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Toestemming
Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. Het toestemmingsformulier is opgenomen bij het inschrijvingsformulier en is ook

Wie maken gebruik van het LSP?
Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP om medische gegevens van patiënten te delen.

Welke gegevens worden uitgewisseld?
Zorgverleners die gebruikmaken van het LSP, zoals een apotheek, waarnemend huisarts of medisch specialist, kunnen bepaalde medische gegevens over u opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Zij zien dan uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast kunnen ze een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt.

Samenvatting huisartsdossier
Een waarnemend huisarts kan ook een samenvatting van uw huisartsdossier opvragen. Daarin staan:

  • uw huidige gezondheidsproblemen;
  • de medicijnen die zijn voorgeschreven;
  • bekende allergieën;
  • informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten;
  • andere bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.

Toestemming
Wilt u dat uw medische gegevens opgevraagd kunnen worden als u onverwacht bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft. Dat kan direct door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier te geven aan uw huisarts en/of uw apotheek, maar ook online via deze website: https://www.ikgeeftoestemming.nl. Bezoekt u regelmatig verschillende apotheken? Geef dan elk van hen apart toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Dossier
Als u toestemming geeft, registreert uw huisarts of apotheek dit in uw dossier. Daarna meldt hij bij het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen via het LSP. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Alleen als u nog geen toestemming heeft gegeven of uw toestemming intrekt, dan zijn uw medische gegevens niet beschikbaar via het LSP.

Folder en brochure
Wilt u meer weten over het geven van toestemming? Lees dan de brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming’.