Praktijkondersteuner Somatiek (POH S)

De POH S begeleidt patiënten met een chronisch lichamelijke aandoening zoals diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de POH S voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het meten van suiker, bloeddruk, het voetonderzoek bij diabeten of een longfunctieonderzoek. Tevens begeleidt zij mensen die willen stoppen met roken. De POH S heeft een eigen spreekuur. Een POH S is niet bevoegd om zonder overleg met de huisarts nieuwe medicatie voor te schrijven en/of een diagnose te stellen. Een POH S heeft een aanvullende opleiding gevolgd. Voor doktersassistenten duurt deze twee jaar.

De POH S werkt nauw samen met de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. Er is geregeld overleg tussen huisarts en POH S.

U kunt thuismetingen doorgeven aan de praktijkondersteuner via het volgende e-mailadres: n.vandenheuvel@huisartsenpraktijkewijk.nl

 

Praktijkondersteuner GGZ

De POH GZZ is de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk met veel kennis en ervaring op het gebied van psychische klachten en problemen. De huisarts kan de patiënt verwijzen voor een gesprek. In dat gesprek probeert de POH GGZ samen met de patiënt de klachten in kaart te brengen, te zoeken naar oorzaken en mogelijke oplossingen. De POH GGZ biedt kortdurende hulp, begeleiding en ondersteuning. Het kan voorkomen dat een probleem toch ingewikkelder is en dan wordt in overleg met de patiënt gekeken of een doorverwijzing naar de basis of specialistische GGZ noodzakelijk is.

De POH GGZ werkt nauw samen met de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. Er is geregeld overleg tussen huisarts en POH GGZ.