Griepvaccinatie

De griepvaccinatie staat voor dit jaar gepland op woensdag 18 oktober en dinsdag dinsdag 24 oktober, beiden in de middag. Dit wordt gecombineerd met de Pneumokokken vaccinatie. U ontvangt hiervoor ruim van te voren een uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar meent u wel in aanmerking te komen dan kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

Coronavirus

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Kom niet naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op.
Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

Mondkapje niet meer verplicht

Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht maar vaak wel wenselijk indien u verschijnselen hebt van griep en / of Corona. Onze medewerkers zullen in veel gevallen nog een mondkapje blijven dragen.

Bezoek aan onze praktijk 

Indien u kampt met klachten zoals hoesten, snotteren, koorts, verzoeken wij u dringend dit van tevoren met de assistente af te stemmen.

Afspraak

U kunt een afspraak maken voor een consult, een visite of een beeldbelafspraak online via het patiënt portaal of via telefoonnummer 0487-521777. Afspraken worden ingepland tussen 08.00 en 12.15 uur en aan het einde van de middag tot 16.30 uur. Er is uiteraard altijd ruimte voor spoedgevallen. Voor een consult wordt 15 minuten ingepland.

Indien u meerdere klachten of een klacht wilt bespreken die naar verwachting langer duurt dan 15 minuten verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de assistente, dan kan zij daar extra tijd voor inplannen.
Indien u eerder voor eenzelfde klacht bij een huisarts bent geweest, verzoeken wij u dit aan te geven bij de assistente en proberen we een afspraak bij dezelfde huisarts in te plannen.

Andere afspraken

Bij de doktersassistente en/of de praktijkondersteuner kunt u terecht voor verschillende onderzoeken, zoals het maken van een ECG, een 24-uurs bloeddrukmeting, een audiogram, voor het zetten van injecties of het verbinden van wonden en oren uitspuiten. Deze verrichtingen worden doorgaans in de middag ingepland.

Klachtenregeling

Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn dan vernemen wij dat graag van u. Om een duidelijk beeld te krijgen van uw klacht, vragen wij u om het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij onze assistente. Wij nemen dan contact met u op om de klacht te bespreken.

Klachtenformulier

Klachtenprocedure

Privacyverklaring

Binnen de huisartsenpraktijk worden persoonsgegevens verwerkt van patiënten die zijn ingeschreven in de praktijk. De huisartsenpraktijk maakt daarbij gebruik van een HIS (huisarts informatie systeem) waarin gegevens worden vastgelegd. Klik hier voor onze privacyverklaring.

Aanvraagformulier medische gegevens door patient

Inzage in uw digitale dossier

Naast inzage in uw dossier via het online patiënt portaal kun u ook uw medische gegevens digitaal inzien via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Het doel is dat u in uw PGO uw medische gegevens kunt verzamelen vanuit verschillende zorgaanbieders. Via internet of een app download u een PGO. U bent vrij in de keuze van een PGO. Bij netwerk, kiest u bij zoek organisatie “huisartsenpraktijkewijk”. Klik hier voor meer informatie.