Op 28 mei 2021 starten wij met de eerste COVID vaccinatie voor 60-, 61- en 62-jarigen die nog geen vaccinatie hebben gehad. Degenen die hiervoor in aanmerking komen hebben per mail of per telefoon een uitnodiging gehad met een tijdstip. De planning was dat op 18 augustus 2021 wordt de tweede vaccinatie gezet bij deze groep mensen. Deze datum wordt vervroegd naar drie middagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur:

Woensdag 7 juli
Vrijdag 9 juli
woensdag 14 juli

Tijdens de eerste vaccinatieronde bespreken wij met alle patiënten op welke nieuwe datum zij de tweede prik wensen te ontvangen.

De groep 63- en 64-jarigen die in maart en april hun eerste vaccinatie hebben gehad in onze huisartsenpraktijk krijgen op 3 en 4 juni 2021 hun tweede prik. Vergeet u niet uw registratiekaart mee te nemen? Ook de gezondheidsverklaring dient weer ingevuld meegenomen te worden.