In verband met het Corona virus houden we tot nader order de toegangsdeur tot de huisartsenpraktijk gesloten. Dit ter voorkoming van verspreiding van het virus. Wij verzoeken u om herhaalrecepten bij voorkeur online (praktijkinformatie; herhaalrecepten) aan te vragen of – indien het niet anders kan – te deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus buiten.

Huisartsenzorg wordt momenteel telefonisch geboden tenzij anders afgestemd met de doktersassistente. Wij verzoeken u dringend niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact op te nemen met de doktersassistente. Als u denkt dat u een vraag of een klacht kunt uitstellen, vragen wij u dit te doen.

De praktijkondersteuners bieden voorlopig alleen telefonische zorg.

Het geplande wrattenspreekuur op 1 april vervalt, er wordt geen stikstof geleverd aan de huisartsenpraktijk.

Wij volgen het beleid van de integrale huisartsenzorg Nijmegen (CIHN). Afspraken kunnen te allen tijde wijzigen in verband met nieuwe ontwikkelingen rondom het Corona virus. Voor actuele informatie klik hier