CORONA VACCINATIE

Wij zijn in maart begonnen onze patiëntenpopulatie die geboren is in 1956 en 1957 te vaccineren. De tweede vaccinatieronde voor deze groep vindt plaats op 3 en 4 juni 2021. Patiënten zijn daarvoor reeds uitgenodigd en hebben een afspraak ingepland.

De patiëntenpopulatie geboren in 1958, 1959 en 1960 ontvingen medio mei een uitnodiging voor hun eerste vaccinatie op vrijdag 28 mei 2021. De tweede vaccinatie wordt gegeven op woensdagmiddag 7 juli, vrijdagmiddag 9 juli en woensdagmiddag 14 juli 2021 tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Oorspronkelijk was de tweede vaccinatie op 18 augustus gepland, tijdens de eerste vaccinatie bespreken wij met u op welke vervolgdag u de tweede prik wenst.

Medisch geïndiceerden tot 60 jaar (die ook jaarlijks in aanmerking komen voor de griepprik) ontvangen medio mei van de GGD een uitnodiging om een afspraak te maken voor de COVID vaccinatie. Medische geïndiceerden tussen de 12 en 17 jaar ontvangen eind juni een uitnodiging om een afspraak te maken voor de COVID vaccinatie bij de GGD. In de huisartsenpraktijk wordt het AstraZeneca vaccin gezet, bij de GGD wordt Pfizer, Moderna of Janssen gegeven.

CORONAVIRUS

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Kom NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

MONDKAPJE VERPLICHT

In onze praktijk is het verplicht om een mondkapje te dragen.

BEZOEK ONZE PRAKTIJK ALLEEN OP AFSPRAAK

In verband met de nieuwe Corona-maatregelen is onze praktijk weer op slot. Wij verzoeken u om enkel op afspraak onze praktijk te bezoeken. Indien u kampt met klachten zoals hoesten, snotteren, koorts, dient u dit met de assistente af te stemmen.

AFSPRAAK

U kunt een afspraak maken voor een consult of een visite via telefoonnummer 0487-521777. Afspraken worden ingepland tussen 08.00 en 12.10 uur en aan het einde van de middag tot 16.30 uur. Er is uiteraard altijd ruimte voor spoedgevallen.

Indien u meerdere klachten of een klacht wilt bespreken die naar verwachting langer duurt dan 10 minuten verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de assistente, dan kan zij daar extra tijd voor inplannen.
Indien u eerder voor eenzelfde klacht bij een huisarts bent geweest, verzoeken wij u dit aan te geven bij de assistente en proberen we een afspraak bij dezelfde huisarts in te plannen.

ANDERE AFSPRAKEN

Bij de doktersassistente en/of de praktijkondersteuner kunt u terecht voor verschillende onderzoeken, zoals het maken van een ECG, een 24uurs bloeddrukmeting, een audiogram, longfunctieonderzoek, voor het zetten van injecties of het verbinden van wonden en oren uitspuiten. Deze verrichtingen worden in de middag ingepland.

KLACHTENREGELING

Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn dan vernemen wij dat graag van u. Om een duidelijk beeld te krijgen van uw klacht, vragen wij u om het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij onze assistente. Wij nemen dan contact met u op om de klacht te bespreken.

Klachtenformulier.

Klachtenprocedure.

PRIVACYVERKLARING

Binnen de huisartsenpraktijk worden persoonsgegevens verwerkt van patiënten die zijn ingeschreven in de praktijk. De huisartsenpraktijk maakt daarbij gebruik van een HIS (huisarts informatie systeem) waarin gegevens worden vastgelegd. Klik hier voor onze privacyverklaring.

Aanvraagformulier medische gegevens door patient

INZAGE IN UW DIGITALE DOSSIER

Per 1 juli 2020 heeft u als patiënt recht op inzage in uw digitale dossier. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u contact op nemen met onze assistente om hiervoor een afspraak te maken. U kunt ervoor kiezen om samen met de huisarts uw dossier in te zien in de praktijk. Ook kunt u ervoor kiezen uw dossier digitaal toegestuurd te krijgen. Wij werken eraan om in de toekomst een digitale omgeving te creëren waarin u kunt inloggen om uw dossier vanaf uw PC, tablet of telefoon in te zien. Vanaf 1 januari 2022 zal dat via een digitaal patiënt portaal mogelijk zijn.